Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Quỹ Mở & Quỹ ETF: Đầu tư chủ động hay thụ động? | DragonEdu Tập 14

26/01/2022

Với một nhà đầu tư mới, bạn có bao giờ băn khoăn rằng đầu tư chủ động hay thụ động sẽ giúp sinh lời tốt hơn? Việc nên chủ động theo dõi thị trường để đưa ra quyết định hay dựa theo một chỉ số cụ thể sẽ giúp giảm thiểu rủi ro hơn? Trong một thị trường chứng khoán luôn biến động sẽ không có một triết lí đầu tư nào là đúng đắn hoàn toàn, nhưng việc hiểu phong cách đầu tư rõ ràng sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý.