Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Công ty Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) được thành lập dự trên sự hợp tác toàn diện giữa Dragon Capital và Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý danh mục

Xem tiếp
GIỚI THIỆU

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) được thành lập dự trên sự hợp tác toàn diện giữa Dragon Capital và Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý danh mục

Xem tiếp
NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

Đầu tư có trách nhiệm là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm. Đó có thể xem như một phần trong DNA của DCVFM. Chúng tôi đầu tư hướng đến tính bền vững dài hạn, tìm kiếm các giải pháp có lợi ích cho nền kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam và những nước chúng tôi có tham gia hoạt động đầu tư.

Xem tiếp
NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

Đầu tư có trách nhiệm là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm. Đó có thể xem như một phần trong DNA của DCVFM. Chúng tôi đầu tư hướng đến tính bền vững dài hạn, tìm kiếm các giải pháp có lợi ích cho nền kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam và những nước chúng tôi có tham gia hoạt động đầu tư.

Xem tiếp
LỊCH SỬ

Với bề dày 26 năm hoạt động tại thị trường vốn Việt Nam, DCVFM được xem như là tổ chức đầu tư có lịch sử hoạt động lâu đời nhất và đồng hành cùng những mốc son lịch sử của nền kinh tế Việt Nam

Xem tiếp
LỊCH SỬ

Với bề dày 26 năm hoạt động tại thị trường vốn Việt Nam, DCVFM được xem như là tổ chức đầu tư có lịch sử hoạt động lâu đời nhất và đồng hành cùng những mốc son lịch sử của nền kinh tế Việt Nam

Xem tiếp