Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Hiểu đúng về rủi ro trong đầu tư | DragonEdu Tập 8

26/01/2022

Trong đầu tư, ngoài việc phân tích và tuân thủ kỷ luật thì quản trị rủi ro là rất quan trọng. Thị trường tài chính vốn có nhiều biến động, hiểu đúng về rủi ro trong đầu tư sẽ là kim chỉ nam để giúp chúng ta chủ động giữ vững tâm lý và bảo vệ khoản đầu tư của mình. Chúng ta sẽ dựa trên những nguyên tắc gì để đưa ra các nhận định đúng đắn về mức độ rủi ro và ra quyết định đầu tư thật hiệu quả?