Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Đầu Tư An Toàn Bền Vững | DragonEdu Tập 13

26/01/2022

Đâu là giải pháp cho nhà đầu tư thích sự an toàn nhưng vẫn muốn khoản đầu tư duy trì tăng trưởng? Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi thường sẽ là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng rủi ro đầu tư thấp thì tỷ lệ sinh lời không cao. Vậy bạn có thắc mắc làm thế nào các chuyên gia sẽ tối ưu hóa lợi nhuận từ các kênh đầu tư này? Chiến lược đầu tư của họ sẽ như thế nào? Với một nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta có thể học kinh nghiệm gì từ chiến lược của họ.