Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Hiểu đúng chỉ số cơ bản của quỹ mở | DragonEdu Tập 10

26/01/2022

Liệu bạn đã hiểu đúng các chỉ số liên quan đến quỹ mở chưa? Như NAV là gì? Chỉ số P/E, P/B, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu hay hệ số rủi ro sẽ ảnh hưởng như thế nào đến từng sản phẩm của loại hình đầu tư quỹ mở.

Để trở thành nhà đầu tư thông thái, bạn nên nắm rõ các chỉ số này để có thể lựa chọn và đưa ra quyết định đầu tư sản phẩm quỹ mở phù hợp với nhu cầu của bạn.