Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Đối tượng

Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư 183/TT-BTC.

Địa điểm phân phối

Là địa điểm kinh doanh hợp pháp của đại lý phân phối theo quy định pháp luật doanh nghiệp, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện;

Có ít nhất hai (02) nhân viên có chứng chỉ môi giới chứng khoán; hoặc đã thi đạt trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; hoặc là người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;

Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho việc phân phối chứng chỉ quỹ mở được Công ty quản lý quỹ đánh giá đáp ứng năng lực phân phối chứng chỉ quỹ, bao gồm:

  • Có thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính hỗ trợ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ và quản lý dữ liệu thông tin về nhà đầu tư. Cơ sở dữ liệu thông tin về nhà đầu tư phải được lưu trữ, quản lý độc lập, không chia sẻ với các bộ phận khác;
  • Có hệ thống kho két nhằm bảo quản, lưu giữ tài liệu, chứng từ, lệnh giao dịch, chỉ thị thanh toán của nhà đầu tư;
  • Có hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và chuyển lệnh được duy trì thông suốt khi có sự cố xảy ra.

Quy trình giao dịch

  • Quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ mở (bao gồm: quy trình mở tài khoản và thủ tục nhận biết khách hàng, Quy trình cập nhật thông tin, biện pháp xác minh thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi, Quy trình lưu trữ hồ sơ)
  • Quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ
  • Quy trình ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh (late trading)

Thực hiện báo cáo đánh giá soát xét toàn diện (Due diligence)

Cung cấp báo cáo đánh giá soát xét toàn diện (DD) cho công ty quản lý quỹ và được Công ty xác nhận đầy đủ năng lực thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở.

Quy định khác

Một số điều kiện theo quy định của luật quy định liên quan và Thông tư 183/TT-BTC