Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo: Những Thay Đổi Mới Về Chiến Lược Đầu Tư Của Quỹ DCDS

03/07/2023

Căn cứ Biên Bản Nghị Quyết Đại Hội Thường Niên Nhà Đầu Tư Năm Tài Chính 2022 của DCDS

– Căn cứ Điều lệ quỹ đã được công bố ngày 22/5/2023

Trước tiên, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Dragon Capital) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Được sự đồng ý thông qua của Đại Hội Thường Niên Nhà Đầu Tư Năm Tài Chính 2022, Dragon Capital xin trân trọng thông báo về việc cập nhật nội dung mới liên quan đến chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS – Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC như sau: 

Hạng mục: Chiến lược đầu tư

Nội dung cập nhật:

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS là đầu tư năng động vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các tài sản tài chính khác. Các tài sản này bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán phái sinh.

Trong điều kiện bình thường, Quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ phiếu. Tuy nhiên tỷ lệ này là không cố định. Ví dụ khi thị trường chứng khoán đối mặt với nhiều biến động, quỹ có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phòng thủ và/hoặc tăng tỷ trọng các tài sản mang tính phòng thủ cao như tiền mặt, tiền gửi, giấy tờ có giá và các công cụ phòng vệ tài chính. Như vậy tùy theo diễn biến của môi trường kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán mà Quỹ sẽ linh hoạt thực hiện chiến lược phân bổ tài sản hợp lý giữa cổ phiếu và các tài sản tài chính khác nhằm tối đã hóa lợi ích của nhà đầu tư và hạn chế rủi ro cho danh mục

– Điểm quan trọng cần biết:

Điểm thay đổi quan trọng là quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ phiếu (theo cấu trúc cũ, quỹ phân bổ 80% tài sản ròng vào cổ phiếu và 20% vào trái phiếu và tiền mặt. Tỷ lệ này có thể thay đổi +/-10% tài sản so với tỷ lệ trên tuỳ theo điều kiện thị trường).

Điều này cho phép quỹ DCDS chủ động trong việc tìm kiếm và tối ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn  linh hoạt trong việc thay đổi tài sản đầu tư để thích nghi với những biến động của thị trường nhằm hạn chế rủi ro cho danh mục.

Những thay đổi mới của Quỹ đã được cập nhật trong Điều lệ quỹ ngày 22/5/2023 và Bản cáo bạch của quỹ đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán ngày 3/7/2023. Với các nhà đầu tư đang nắm giữ DCDS, sự linh hoạt về phân bổ tài sản trong chiến lược đầu tư này có thể dẫn đến thay đổi về lợi nhuận và rủi ro. Tuy nhiên, đây có thể xem là sự thay đổi tích cực, tiếp nối những thế mạnh đã đem lại sự tăng trưởng cho DCDS trong 19 năm qua – đó là sự năng động và linh hoạt trong phân bổ tài sản để vừa tìm kiếm sự tăng trưởng nhưng cũng đồng thời chủ động quản trị rủi ro để bảo vệ thành quả đầu tư nhờ vào cơ chế đa dạng tài sản.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý nhà đầu tư và rất mong sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trên hành trình đầu tư cùng Dragon Capital Việt Nam.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc đổi tên quỹ và cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với Dragon Capital tại:

           Hotline: 1800 1203

–           Email: cskh@dragoncapital.com