Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo Miễn Phí Phí Bán Của Quỹ DCIP

11/09/2023

Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) xin thông báo cập nhật mới về giá dịch vụ mua lại (phí bán) áp dụng cho Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (DCIP) do DCVFM quản lý như sau:

Chúng tôi sẽ áp dụng biểu phí này từ 15/09/2023 cho đến khi có thông báo kế tiếp (nếu có). Rất mong quý nhà đầu tư và đối tác lưu ý biểu phí mới để thuận tiện cho các công việc liên quan.