Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông báo IPO quỹ mở VFMVFC

26/02/2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) thông báo chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam theo Giấy chứng nhận chào bán số 79/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2018 (xem file đính kèm).

Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo Hướng dẫn tham gia IPO tại đây

Trân trọng.