Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo Giá Dịch Vụ Giao Dịch Mới Cho Quỹ DCBF, DCDS, DCDE

08/01/2024

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam xin thông báo về những thay đổi liên quan đến giá dịch vụ giao dịch (còn gọi là phí) áp dụng cho Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC (DCBF), Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS), Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) như dưới đây.

Thay đổi biểu phí này có hiệu lực áp dụng từ phiên giao dịch 08/01/2024.

Rất mong quý nhà đầu tư và đối tác lưu ý biểu phí mới để thuận tiện cho các công việc liên quan.