Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo Chuyển Đổi Thông Tin Nhà Đầu Tư Từ Quỹ Đóng Sang Quỹ Mở

26/02/2024

Trước tiên, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) (được đổi tên từ Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà đầu tư đã không ngừng tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến việc chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở của các Quỹ đầu tư do DCVFM quản lý, chúng tôi xin thông báo đến Quý nhà đầu tư cụ thể như sau:

Các quỹ đóng của Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã được chuyển đổi thành công sang quỹ mở bao gồm:

– Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), Quỹ đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy phép số 05/GCN-UBCK ngày 08/10/2013 về việc thay đổi loại hình quỹ từ quỹ đóng sang quỹ mở. Tên hiện tại của Quỹ áp dụng từ ngày 24/05/2021: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS).

– Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4), Quỹ đã được UBCKNN cấp Giấy phép số 06/GCN-UBCK ngày 16/12/2013 về việc thay đổi loại hình quỹ từ quỹ đóng sang quỹ mở. Tên hiện tại của Quỹ áp dụng từ ngày 17/10/2023: Quỹ đầu tư cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE).

Với thông báo này, chúng tôi khuyến nghị Quý Nhà đầu tư liên hệ Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi hồ sơ đầu tư từ quỹ đóng sang quỹ mở nhằm đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư.

Để thực hiện việc chuyển đổi này, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Chăm sóc khách hàng qua:

– Hotline: 1800 1203

– Email: cskh@dragoncapital.com

– Zalo: zalo.me/dragoncapitalvietnam ấn vào chữ “Quan Tâm”

Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành từ Quý Nhà đầu tư trong thời gian tới.