Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Sức khỏe tài chính

Bằng việc dành ra 2 phút để trả lời bảng câu hỏi khảo sát dưới đây, bạn sẽ biết được tình hình “sức khỏe tài chính” của mình hiện nay đang ở mức độ nào. Các câu trả lời được thiết kế theo dạng thang điểm để dễ dàng đánh giá, bạn hãy chọn điểm nào là sát nhất với thực tế.

Mức độ tham chiếu

financial_health_check_0
Luôn luôn
financial_health_check_1
Thường xuyên
financial_health_check_2
Đôi khi
financial_health_check_3
Hiếm khi
financial_health_check_4
Không bao giờ
1. Thu nhập của tôi luôn luôn đủ trang trải các chi tiêu hàng tháng
2. Tôi thường xuyên trích lập tiền tiết kiệm định kỳ
3. Tôi luôn theo dõi các khoản chi tiêu của mình cẩn thận
4. Tôi thường xuyên trích lập dự phòng rủi ro phòng trường hợp khẩn cấp
5. Tôi thường xuyên thiết lập các mục tiêu tài chính để phấn đấu
6. Tôi kiểm soát tốt các khoản nợ của mình
7. Tôi đang tiết kiệm/đầu tư dài hạn cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu
8. Các tài sản/khoản đầu tư của tôi đang ở trạng thái tăng trưởng
9. Tôi xem bảo hiểm là cần thiết để dự phòng rủi ro
10. Tôi có kiến thức về tài chính