Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông báo thay đổi tên công ty VFM thành DCVFM

31/12/2020

Được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo Giấy phép số 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Quý Đối tác về việc thay đổi tên của VFM thành DCVFM với các thông tin cụ thể như bản đính kèm.

Chúng tôi xin thông báo để các Quý khách hàng, Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.