Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

E1VFVN30_TẠM NGƯNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

20/07/2022

Rổ cổ phiếu của bộ chỉ số VN30 sẽ được áp dụng vào thứ Hai, ngày 01/08/2022. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFVN30), Quỹ ETF DCVFMVN30 sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN30. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính thông báo đến quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF DCVFMVN30 sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ thứ Tư, ngày 27/07/2022 đến thứ Tư, ngày 03/08/2022.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFVN30) sau thời gian cơ cấu trên sẽ là 09g00 ngày thứ Năm, ngày 04/08/2022.