Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Để tham gia đầu tư VF-iSAVING nhà đầu tư cần thực hiện những bước sau:

A – NHÀ ĐẦU TƯ MỚI 

  1. Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Xem biểu mẫu mở tài khoản và hướng dẫn mở tài khoản tại đây. 
  2. Mở tài khoản VF-iSAVING và ký hợp đồng VF-iSAVING theo biểu mẫu.
  3. Chọn quỹ đầu tư và chọn lịch giao dịch định kỳ.
  4. Sau khi thực hiện đủ các bước 1,2,3 ở trên, nhà đầu tư chuyển khoản thanh toán kỳ giao dịch đầu tiên và duy trì việc thanh toán định kỳ theo lịch giao dịch đã đăng ký để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng VF-iSAVING.
  5. Nhà đầu tư tham khảo thông tin tóm tắt về  VF iSAVING

B- NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Nhà đầu tư đã có tài khoản  giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại VFM chỉ cần thực hiện từ bước số 2 – 5 của mục A.

Để được trợ giúp tốt hơn, nhà đầu tư có thể liên hệ VFM thông qua Hotline: (+84-8) 3825 1480 hoặc cung cấp thông tin qua email ir@vfm.com.vn