Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 05/2017

19/10/2017

Quỹ VFMVFB đã có kết quả đầu tư tốt trong tháng 4 và tháng 5 2017 với mức tăng trưởng trong tháng 5 đạt 1,83% so với tháng trước đó và mức tăng trưởng trong tháng 4 là 1,44% so với tháng 3 2017. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) của quỹ VFB đạt 14.571,05 đồng tại thời điểm 31/5/2017 so với mức 14.309,51 đồng tại thời điểm cuối tháng 4 2017. NAV/CCQ của quỹ VFB tại 31/5/2017 đã tăng 5,44% so với thời điểm đầu năm và tăng 11,98% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này tốt hơn mức tăng trưởng trong kỳ của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số Tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm (HNX TRI 3Y) do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố) là 1,04% trong tháng 5 và 3,29% (lũy kế từ đầu năm 2017). Kết quả đạt được trong tháng 5 có được chủ yếu đến từ lãi vốn có được từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn dài do quỹ VFB nắm giữ tiếp tục giảm mạnh. Tại thời điểm cuối tháng 5 2017, tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong danh mục đầu tư của quỹ không thay đổi so với cuối tháng 4 trong khi tỷ trọng đầu tư chứng chỉ tiền gửi đã tăng từ 33,6% vào cuối tháng 4 lên mức 47,1%. Tương ứng, tỷ trọng tiền gửi trong tổng NAV của quỹ tại cuối tháng 5 đã giảm xuống mức 3,46% từ mức 18,5% tại cuối tháng 4 2017 sau khi quỹ thực hiện khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi đã được lên kế hoạch trong tháng 4 2017.

Dự kiến trong thời gian tới, quỹ VFB sẽ tiếp tục đầu tư vào TPCP và tích cực tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong điều kiện thị trường có các biến động về lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi phù hợp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong xu hướng lợi suất trái phiếu chính phủ ít khả năng giảm mạnh trong phần còn lại của năm.