Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 05/2016

19/10/2017

Tháng 5 2016 là tháng yên tĩnh đối với quỹ VFMVFB, không có giao dịch nào được thực hiện trong tháng ngoại trừ các giao dịch gửi tiền tại các ngân hàng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt. Tuy nhiên tháng 5 2016 chứng kiến sự tăng trưởng NAV/CCQ mạnh nhất trong 5 tháng đầu năm 2016 với mức tăng 1,05%. Nguyên nhân cho sự tăng trưởng này là sự biến động lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm là kỳ hạn của trái phiếu đang được quỹ nắm giữ. Việc lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm giảm 19,8 điểm cơ bản tại thời điểm cuối tháng 5 so với thời điểm đầu tháng đã đem đến lợi nhuận trên vốn cho khoản đầu tư trái phiếu, hiện đang là tài sản có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ. Trong tháng 5, các nỗ lực của quỹ trong việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp đã không thực hiện được như dự kiến, điều này làm tỷ trọng tiền mặt trong cơ cấu danh mục cao hơn mức cần thiết. Cơ cấu phân bổ tài sản của quỹ VFMVFB không có sự thay đổi tại thời điểm 31/5/2016 so với thời điểm cuối tháng 4, tỷ trọng đầu tư trái phiếu chính phủ và chứng chỉ tiền gửi trong giá trị tài sản ròng của quỹ thay đổi không đáng kể.

Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) VFMVFB tại 31/5/2016 đạt 13.011,93 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 134,85 đồng/chứng chỉ quỹ (tương đương 1,05%) so với NAV số tương ứng tại 30/4/2016 và tăng 3,13% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Mức tăng trưởng trong tháng 5 2016 của quỹ VFMVFB thấp hơn so với tăng trưởng của chỉ số trái phiếu tổng thu nhập toàn bộ thị trường do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX TRC Index) phát hành. Xu hướng này sẽ tiếp tục với việc gia tăng tỷ trọng của các trái phiếu dài hạn trên 5 năm trong danh sách các trái phiếu được sử dụng để tính chỉ số nêu trên.

Việc chỉ được phép đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp niêm yết hoặc có kế hoạch niêm yết trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đầu tư đã hạn chế đáng kể khả năng đầu tư của Quỹ VFMVFB vào trái phiếu doanh nghiệp. Xu hướng gia tăng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nửa cuối năm 2016 là rõ ràng và sẽ là cơ hội cho quỹ VFMVFB.