Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 03/2016

19/10/2017

Trong khoảng thời gian tháng 3 2016 quỹ VFMVFB đã thực hiện các giao dịch mua và bán trái phiếu. Quỹ VFMVFB đã thực hiện việc mua 50 tỷ mệnh giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm thông qua đấu thầu và đã bán trái phiếu này trong tháng. Quỹ đã ghi nhận một khoản lỗ nhỏ do chênh lệch giá đối với khoản đầu tư này, đây là lý do dẫn tới mức tăng trưởng thấp trong tháng 3 2016 so với tháng trước đó. Quỹ tiếp tục có tần suất giao dịch cao trong quý 1 2016 thể hiện qua chỉ số vòng quay vốn của quỹ trong quý là 474,9%, cao hơn mức 454,8% của năm 2015. Tỷ trọng phân bổ tài sản của quỹ VFMVF tại thời điểm 31/3/2016 có sự khác biệt lớn so với tháng cuối tháng 2 2016 do việc quỹ năm giữ tiền sau khi bán trái phiếu tại thời điểm cuối tháng 3 (tỷ trọng tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/3/2016 là 59,75%). Các khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục vào thời điểm cuối tháng 3 2016.

Giá trị tài sản ròng quỹ VFMVFB tại 31/3/2016 đạt 12.817,53 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 12,63 đồng/chứng chỉ quỹ (tương đương 0,1%) so với cuối số tương ứng tại cuối tháng 2 và tăng 1,59% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Mức tăng trưởng trong tháng 3 của quỹ thấp hơn so với tăng trưởng trong kỳ của chỉ số trái phiếu tổng thu nhập toàn bộ thị trường do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đạt mức 0,49%). Tuy nhiên mức tăng trưởng 12 tháng của quỹ tại thời điểm 31/3/2016 đạt 5,5%, cao hơn 0,8% so với mức tăng của chỉ số nêu trên. Mức tăng trưởng trong quý 1 của quỹ VFMVFB (1,59%) đứng thứ 2 trên thị trường (thấp hơn quỹ dẫn đầu thị trường 0,1%) và có khoảng cách đáng kể so với các quỹ có mức tăng trưởng thấp hơn (ở mức 0,8% và 0,2%).