Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4 – 07/2016

19/10/2017

Trong tháng 7, NAV/ccq của VF4 đã tăng trưởng 3,4%, nâng NAV/ccq lên mức 12.491,9 đồng. Trong tháng, Thực phẩm & Nước Giải Khát, Vật liệu, Ngân hàng, và Hàng hóa Công nghiệp là những ngành đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của quỹ. Trong đó, điển hình là các cổ phiếu hàng đầu có tăng trưởng cao như VNM (tăng 12%), HPG (+12%), VCB (+14%), BMP (+12%), BCC (+10%).

Hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng tốt trong tháng đều có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất tốt. Cổ phiếu đứng đầu danh mục, VNM có doanh thu quý 2 tăng trưởng 18,6% và LNST tăng 32,7% y/y. Đặc biệt doanh thu từ thị trường nội địa tăng đến 20,7% do tiếp tục giành thêm được thị phần. VCB công bố kết quả 6 tháng đầu năm ấn tượng với lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với cùng kỳ 2015 và hoàn thành 57% kế hoạch đề ra.

Thời điểm 31/7/2016, Quỹ nắm lượng tiền mặt tương đương 20,9% NAV do đã chốt lời một số khoảng đầu tư đạt mức lợi nhuận kỳ vọng. Quỹ sẽ cân nhắc giải ngân một cách thận trọng vào các cơ hội mới trong thời gian sắp đến.

Tính lũy kế từ đầu năm, VF4 đã tăng trưởng 16,1%, cao hơn tăng trưởng của chỉ số VN-Index 3,5%.