Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF1 – 07/2016

16/10/2017

Trong tháng 7, NAV/ccq của VF1 đã tăng trưởng 3,6%, đóng góp từ cổ phiếu thuộc các ngành Thực phẩm & Nước Giải Khát, Ngân hàng, Hàng hóa Công nghiệp và Bán lẻ. Điển hình là các cổ phiếu hàng đầu có tăng trưởng cao trong tháng như VNM (tăng 12%), VCB (+14%), DQC (+7%), BMP (+12%), MWG (+8%).

Hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng tốt trong tháng đều có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất tốt. Cổ phiếu đứng đầu danh mục, VNM có doanh thu quý 2 tăng trưởng 18.6% và LNST tăng 32.7% y/y. Đặc biệt doanh thu từ thị trường nội địa tăng đến 20.7% do tiếp tục giành thêm được thị phần. Bên cạnh đó, Báo cáo tài chính quý 2/2016 của MWG cho biết trong 6 tháng, MWG đạt 19.650 tỷ đồng doanh thu, 835 tỷ đồng LNST, tăng trưởng lần lượt là 81% và 93% so với cùng kỳ năm 2015 và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh bắt đầu chạy thử nghiệm từ tháng 11 năm ngoái, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đã gia tăng từ hơn 100 triệu vào tháng 2/2016 lên 696 triệu đồng trong tháng 5 năm nay. Đây chính là động lực tăng trưởng mới của MWG trong các năm sau.

Đối với danh mục chứng khoán nợ, quỹ đã linh hoạt chốt lời khoảng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 năm, ghi nhận mức tỷ suất lợi nhuận 13,25%/năm để chuyển sang chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 2 năm với lợi suất hấp dẫn hơn.

Trong tháng 7, Quỹ VF1 đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoảng đầu tư đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, tăng tỷ trọng tiền mặt và chứng khoán nợ lên 30,4% từ 17,3% hồi cuối tháng 6. Việc nắm giữ nhiều tiền mặt trong tình hình thị trường đang điều chỉnh là một lợi thế của danh mục. Quỹ sẽ cân nhắc giải ngân một cách thận trọng vào các cơ hội mới trong thời gian sắp đến.

Tính lũy kế từ đầu năm, VF1 đã tăng trưởng 18,3%, trong khi chỉ số tham chiếu VF1-Benchmark tăng trưởng 11,8%.