Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF1 – 06/2017

18/10/2017

Kết thúc tháng 6, NAV/ccq của VF1 tăng 5,1% so với tháng trước, cao hơn tăng trưởng của chỉ số tham chiếu 0,8%. Trong đó cổ phiếu ngành Thực phẩm & Nước Giải Khát (VNM, SAB), Bán lẻ (MWG và PNJ) và ngành Ngân hàng (ACB, CTG, MBB và VCB) là có đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của danh mục.

Trong top cổ phiếu đứng dầu danh mục thì PNJ đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, theo đó doanh thu bán lẻ trang sức có tốc độ tăng trưởng ấn tượng với 45%, đặc biệt doanh thu của các cửa hàng hiện hữu tăng 28% so cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh đến từ việc mở rộng cửa hàng mới bên cạnh xu hướng chuyển sang sử dụng trang sức có thương hiệu của người tiêu dùng. Lợi nhuận trước thuế đạt 471 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ trước và đạt gần 62,5% kế hoạch cả năm.

Cuối tháng 6, quỹ VF1 ghi nhận mức tăng trưởng 16,4% so với hồi đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu với 13,9%. Tỷ trọng tiền mặt và tương đương tiền giảm nhẹ từ 13,4% xuống 11,1% tại thời điểm cuối kỳ do giải ngân thêm vào một số cổ phiếu mới.