Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFC_HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH IPO

25/12/2018

A. Thông tin Quỹ VFMVFC:

– Tên Quỹ: Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam

– Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng

– Số tiền đăng ký mua tối thiểu lần đầu: 1.000.000 (Một triệu) đồng

– Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 14/01/2019 đến 17g30 ngày 21/03/2019

 

B. Hồ sơ chào bán:

Thông báo phát hành

Giấy chứng nhận chào bán

– Bản cáo bạch

Điều lệ Quỹ

C. Hồ sơ đăng ký tham gia:

  1. Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch (áp dụng cho NĐT chưa có TKGD tại VFM)
  2. Phiếu đăng ký mua IPO quỹ VFMVFC
  3. Phiếu biểu quyết AGM lần thứ nhất
  4. Văn bản cam kết của tổ chức mua VFMVFC (áp dụng cho NĐT tổ chức) (đính kèm)