Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVSF – Thông báo tổ chức đại hội bất thường năm 2020 – Lần 1

14/05/2020
  • Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc.
  • Căn cứ tình hình hoạt động của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc.

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2020- LẦN 1.

Thời gian:                     Lúc 10g00, Thứ Hai, ngày 25/05/2020

Địa điểm:                      Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Tại khu vực Tp.HCM:    Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Tham dự họp trực tiếp

Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

 

Nội dung đại hội:

  • Điều chỉnh, bổ sung điều lệ quỹ.
  • Các nội dung khác (nếu có)

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại liên kết dưới đây

Click để tải tài liệu đại hội

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-8) 3825 1488 – số nội bộ 149 hoặc email về địa chỉ ir@vfm.com.vn trước ngày 22/5/2020.

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-28) 3825 1489 trước ngày 22/5/2020 sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

 

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước ngày 20/5/2020 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Phòng 1701–04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488               Fax: (84-28) 3825 1489