Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVF4-THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

16/03/2021

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VFMVF4), Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VFMVF4) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Thời gian:                     11g00, Thứ Hai, ngày 05/04/2021.

Địa điểm:                      Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Tại khu vực Tp.HCM:     Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự:       Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại phần Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM theo địa chỉ www.dcvfm.com.vn.

Xác nhận tham dự:

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM qua điện thoại số (84-28) 38251488 hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com trước ngày 01/04/2021.

Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM từ ngày 17/03/2021 đến trước 17g00 ngày 02/04/2021 theo quy định.

Ủy quyền tham dự:

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 trước ngày 01/04/2021, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND/CCCD khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Tài liệu đại hội: 

VF4_AGM 2020_Bao cao tai chinh da kiem toan 2020

VF4_AGM 2020_Giay uy quyen_Final

VF4_AGM 2020_Phieu bieu quyet_Final

VF4_Dieu le_2021_v2- trinh AGM

VF4_AGM 2020_Tai lieu dai hoi_Final

VF4_AGM 2020_Chuong trinh Dai hoi_Final

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 31/03/2021 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Phòng 1701–04, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                        Fax: (84-28) 38251489

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội