Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

FUEVFVND-THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

12/03/2021

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND), Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Thời gian:                     10g00, Thứ Sáu, ngày 02/04/2021.

Địa điểm:                      Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, sảnh Mê Linh, số 8-15 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Hình thức họp:              Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự:       Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại phần Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM theo địa chỉ www.dcvfm.com.vn.

Xác nhận tham dự:

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM qua điện thoại số (84-28) 38251488 hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com trước ngày 30/03/2021.

Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM từ ngày 13/03/2021 đến trước 17g00 ngày 01/04/2021 theo quy định.

Ủy quyền tham dự:

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 trước ngày 30/03/2021, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND/CCCD khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Tài liệu đại hội:

FUEVFVND_AGM 2020_Thu moi dai hoi_Final

FUEVFVND_AGM 2020_Bao cao tai chinh da kiem toan nam 2020

FUEVFVND_AGM 2020 Tai lieu dai hoi_Final

FUEVFVND_AGM 2020_Du thao Dieu le Quy

FUEVFVND_AGM 2020 Chuong trinh Dai hoi_Final

FUEVFVND_AGM 2020_Giay uy quyen_Final

FUEVFVND_AGM 2020_Phieu bieu quyet_Final

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 29 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Phòng 1701–04, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                        Fax: (84-28) 38251489

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội