Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

DCIP – Thông báo tổ chức đại hội thường niên 2021

11/03/2022

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (DCIP), Quỹ DCIP trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên Năm Tài Chính 2021 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công ty DCVFM kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên Năm Tài Chính 2021 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (DCIP).

Tài liệu đại hội của Quỹ, các vấn đề cần biểu quyết và phiếu biểu quyết có thể tải về theo liên kết dưới đây:

DCIP_AGM 2021_Dieu le_2022

DCIP_AGM 2021_Phieu bieu quyet_Final

DCIP_AGM 2021_Tai lieu dai hoi_Final

DCIP_AGM 2021_Thu moi dai hoi

Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 11/03/2022 đến 17g30 ngày 01/04/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g30, ngày 01/04/2022 và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 28/03/2022 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488                 Fax: (84-28) 38251489