Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập Nhật Tình Hình Quỹ Trái Phiếu Ngày 06/12/2022

06/12/2022

Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư,

Công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam xin gửi cập nhật mới liên quan đến các quỹ trái phiếu như sau:

  • Giá NAV/CCQ: 
    • – Tại ngày 5/12/2022, quỹ DCIP giảm nhẹ 0,02% so với ngày 4/12/2022 và tăng trưởng 2,48% kể từ đầu năm
    • – Tại ngày 1/12/2022, quỹ DCBF giảm 1% so với ngày 24/11/2022 và tăng trưởng 4,42% kể từ đầu năm
  • Nguyên nhân giảm giá NAV đã được chúng tôi đề cập trong bản tin trước đó bởi xu thế rút ròng của nhà đầu tư để tìm kiếm các kênh đầu tư có lợi nhuận tốt hơn. Xu thế này, đến từ việc lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang gia tăng khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc giữa tiền gửi ngân hàng so với đầu tư vào CCQ. Xin được nhấn mạnh rằng chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của nhà đầu tư và sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các quỹ trái phiếu theo đúng như cam kết trên bản cáo bạch. Tuy nhiên, việc chuẩn bị thanh khoản trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường khiến cho lợi nhuận của quỹ bị ảnh hưởng. 
  • Thị trường trái phiếu đã trải qua gần hai tháng căng thẳng, câu chuyện thanh toán nợ trái phiếu vẫn đang được giải quyết không chỉ bởi Tổ Chức Phát Hành mà còn từ các bên liên quan và cả các cơ quan quản lý nhà nước. Với tình hình lãi suất đang có nhiều thay đổi và lượng trái phiếu đáo hạn lớn, giai đoạn sắp tới vẫn đang còn nhiều khó khăn tiềm ẩn. Ban điều hành các quỹ trái phiếu luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình quản trị rủi ro trong việc lựa chọn và theo dõi sát sao các trái phiếu trong danh mục. Các trái phiếu trong danh mục là trái phiếu niêm yết hoặc có tài sản bảo đảm. Tất cả các trái phiếu trong danh mục đều không liên quan đến các tổ chức phát hành gặp vấn đề trong các vụ việc xảy ra gần đây. Tuy nhiên, rủi ro thanh khoản luôn mang tính thời điểm và khó ước lượng trước. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình để chủ động cập nhật và hỗ trợ Quý Nhà Đầu Tư trên tinh thần tôn trọng mọi quyết định của Quý Nhà Đầu Tư trong giai đoạn này. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Nhà Đầu Tư trong thời gian qua và rất mong sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tích cực trên hành trình đầu tư của quý vị.