Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFC

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn Vốn Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFC
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2019-04-03
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối
Phí quản lý 1.2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0% - 0,2%
Phí mua lại 0% - 2%
Phí chuyển đổi Tham khảo bản cáo bạch
Kỳ giao dịch Thứ 3 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 11h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 6,3
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 0,7
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 6,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 71,2

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFC là hướng tới việc bảo toàn vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư đồng thời tìm kiếm lợi nhuận trong dài hạn thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ cao và các tài sản có tiềm năng tăng trưởng rõ ràng.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 

 

Đang cập nhật …

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản VFMVFC VN-Index
Hệ số rủi ro VFMVFC VN-Index

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác