Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCDS

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
Mã giao dịch DCDS
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 1.301,6
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 16,6
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 137,3

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc Tháng 10, giá trị NAV/CCQ của Quỹ DCDS tăng 7,6% MTD, vượt chỉ số tham chiếu DCDS Benchmark với mức tăng 6,1% cùng kỳ. Hầu hết các ngành chiếm tỷ trọng cao trong danh mục Quỹ đều có tăng trưởng tốt so với tháng trước như Bất động sản (+22%), Vật liệu (+10,8%) và Dịch vụ tài chính (+9%). Nhóm cổ phiếu Bất động sản, đặc biệt là các công ty mid-cap sở hữu tăng trưởng vượt trội trong tháng vừa qua. Cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn COTANA (“CSC”) là một trong những cổ phiếu mang về lợi nhuận cao nhất cho danh mục Quỹ (+37% MTD). Thị giá CSC duy trì đà tăng từ đầu năm 2021 và vụt sáng kể từ cuối tháng 9. Tính đến giữa tháng 11, giá CSC đã tăng 5,6x YTD. Về mặt kinh doanh, CSC cũng ghi nhận kết quả khởi sắc sau 9 tháng đầu năm. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, luỹ kế 9M2021 CSC thu về 308,8 tỷ đồng tổng doanh thu (+155% yoy); lợi nhuận sau thuế vượt 147% kế hoạch cả năm, đạt 42,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước ghi nhận lỗ hơn 2,2 tỷ đồng). Hiện Quỹ đang nắm giữ khoảng 1,6% NAV cổ phiếu CSC trong danh mục. Tỷ trọng tiền mặt và chứng khoán nợ trong danh mục DCDS tại thời điểm cuối tháng 10 chiếm lần lượt 12% và 7,1% NAV. Quỹ sẽ tiếp tục giữ tỷ trọng phân bổ về tài sản và ngành đầu tư như định hướng và tập trung vào các ngành Ngân hàng, Vật liệu, Bất động sản.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
HPG Vật Liệu HOSE 17,1
TCB Ngân Hàng HOSE 7,3
VPB Ngân Hàng HOSE 4,2
NKG Vật Liệu HOSE 4,2
MWG Bán Lẻ HOSE 3,5
VND Dịch Vụ Tài Chính HOSE 3,5
DPM Vật Liệu HOSE 3,0
MBB Ngân Hàng HOSE 2,8
HSG Vật Liệu HOSE 2,2
SMC Vật Liệu HOSE 2,1
Tổng cộng 49,9

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCDS VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 11,0 17,0
P/B (phương pháp chỉ số) 2,5 2,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 22,5 20,4
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,1 1,4
Số lượng cổ phiếu 42 402
Hệ số rủi ro DCDS VN-Index
Hệ số Beta 1,0 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 21,1 20,9
Hệ số Sharpe 3,9 2,4

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác