Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCDS

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
Mã giao dịch DCDS
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 1.471,4
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 22,4
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 603,1

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Quỹ DCDS đã có mức tăng tốt hơn VNIndex trong Tháng 7 vừa qua, đạt 11,04% so với tháng trước và vượt 1,9% so với mức tăng trong cùng kỳ của VNIndex (9,2%). Đáng chú ý, với kết quả tăng trưởng như trên, quỹ DCDS đã có 2 tháng liên tiếp dẫn đầu nhóm quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất thị trường. Tính trong 7 tháng đầu năm, giá trị tài sản ròng/CCQ của DCDS đã tăng 27,3%, vượt gần 6% so với mức tăng của VNIndex (21,4%). Các cổ phiếu đã đóng góp vào tăng trưởng tốt cho quỹ trong tháng 7: Phần lớn các cổ phiếu thuộc ngành Công nghệ, Bán lẻ và BĐS đạt tăng trưởng tốt trong tháng vừa qua. Cụ thể là DGW (+30,9%), MWG (+25,2%), PDR (+29%) và DXG (+27,4%). Với tình hình vĩ mô ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục giảm dần sẽ kích thích kinh tế phục hồi trong thời gian tới. Trong tháng 8 Quỹ sẽ tiếp tục phân bổ danh mục vào cổ phiếu các ngành Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu và Bán lẻ…

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCDS VN-Index
Hệ số rủi ro DCDS VN-Index

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác