Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCDS

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
Mã giao dịch DCDS
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 1.724,5
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 24,7
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,1
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 325,8

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 3, giá trị NAV/ccq Quỹ DCDS giảm nhẹ 0,02% so với tháng trước. Chỉ số benchmark cũng giảm 0,1% cùng kỳ. Một số cổ phiếu trong danh mục Quỹ vẫn giữ được tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như ASM (+59,8%), DPM (+41,0%), VHC (+23,8%), PC1 (+22,4%) và HAH (+18,3%). Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“VHC”) thuộc top cổ phiếu tăng trưởng tích cực nhất trong danh mục Quỹ. Về kết quả kinh doanh Tháng 3/2022, VHC thu về 1.373 tỷ đồng doanh thu (+96% yoy), trong đó mảng cá tra chiếm tỷ trọng cao nhất với 871 tỷ đồng (tăng 93% cùng kỳ). Luỹ kế 3M22, danh thu của VHC đạt 3.225 tỷ đồng (+80% yoy), hoàn thành 25% kế hoạch cho cả năm. Về mặt thị giá, hiện tại cổ phiếu VHC đã tăng gần 70% YTD, hiện Quỹ DCDS đang nắm giữ khoảng 1% NAV cổ phiếu VHC trong danh mục. Tại thời điểm cuối tháng 3, quỹ nắm giữ 9,8% NAV tiền mặt, bên cạnh 6,1% chứng khoán nợ. Trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục tập trung phân bổ vào các ngành có triển vọng tăng trưởng bền vững như Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCDS VN-Index
Hệ số rủi ro DCDS VN-Index

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác