Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCBF

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC
Mã giao dịch DCBF
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý 1,2%
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 829,6
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 36,3
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,4
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 200,9

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tại thời điểm 30 tháng 04 năm 2022, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 22.826,82 đồng, tăng 0,80% trong tháng 4 và tăng 2.46% so với cuối năm 2021. Mức tăng trưởng trong tháng 04/2022 và lũy kế ba tháng đầu năm của quỹ  DCBF tốt hơn so với chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố), giảm 0,55% và 2.83% cùng kỳ tương ứng. Tháng 04/2022, DCBF phát hành 0,80 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) mới với giá trị 18,25 tỷ đồng và mua lại 1,97 triệu đơn vị với giá trị 44,88 tỷ đồng, như vậy giá trị mua lại chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 26,62 tỷ đồng. Lũy kế bốn tháng đầu năm 2022, quỹ mua lại ròng 0,82 triệu CCQ với giá trị mua lại ròng là 19,6 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/04/2022 tương ứng là 829,62 và 844,36 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/04/2022, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm tỷ trọng nhiều nhất danh mục quỹ DCBF (73,7% so với 77,4% thời điểm cuối tháng 03/2022), tiếp đến là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi (CCTG) (16,0% so với 19,7% thời điểm cuối tháng 03/2022) và khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (tổng là 10.3% so với 2.9% thời điểm cuối tháng 03/2022). Trong tháng 4 DCBF thực hiện khá nhiều giao dịch, theo đó giảm tỷ trọng đầu tư vào CCTG và giảm tỷ trọng ở một số TPDN đang nắm giữ và chuyển sang các trái phiếu có thanh khoản và mức lợi tức cao hơn. Tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đã được cải thiện tăng lên đáng kể cuối tháng 4 và sẽ được duy trì ở mức ít nhất 5-10% để đảm bảo nhu cầu thanh khoản từ việc bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nếu có.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty DCVFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty DCVFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty DCVFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty DCVFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác