Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ dcbc

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC
Mã giao dịch DCBC
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2008-02-28
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-12-16
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%-0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 448,5
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 15,1
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 124,1

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCBC là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa tại mức đỉnh lịch sử với 1444 điểm và tăng 7,7% trong Tháng 10. Giá trị NAV/CCQ của Quỹ DCBC cũng tăng 6,3% cùng kỳ. Một số cổ phiếu trong danh mục Quỹ sở hữu kết quả tích cực như NTL (+34,7%), BSR (+25,3%), KDH (+22,6%), VHC (+22%). Tháng 10 đánh dấu là tháng tăng trưởng khởi sắc của nhóm doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản. Đơn cử như thị giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“KDH”) đã tăng 22% so với cuối tháng trước và +91,4% kể từ đầu năm. Về kết quả kinh doanh, KDH ghi nhận 3.148 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng (tăng nhẹ 2% yoy). Theo chu kỳ hàng năm, lợi nhuận của KDH sẽ tập trung vào quý 4. Hiện KDH là một trong những cổ phiếu sinh lời ổn định cho danh mục DCBC. Tại thời điểm cuối Tháng 10, Quỹ đã phân bổ hơn 99% NAV vào danh mục cổ phiếu. Quỹ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường trong dịp cuối năm và cân nhắc chốt lời các cổ phiếu đã đạt tăng trưởng kỳ vọng.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

phân bổ tài sản theo ngành (% nav)

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
HPG Vật Liệu HOSE 14,6
MWG Bán Lẻ HOSE 8,2
VPB Ngân Hàng HOSE 7,0
TCB Ngân Hàng HOSE 5,8
VND Dịch Vụ Tài Chính HOSE 4,7
FPT Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm HOSE 4,3
TPB Ngân hàng HOSE 4,0
SSI Dịch Vụ Tài Chính HOSE 4,0
MBB Ngân Hàng HOSE 3,9
VCB Ngân Hàng HOSE 3,5
Tổng cộng 60,0

phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCBC VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 13,1 17,0
P/B (phương pháp chỉ số) 2,7 2,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 21,3 20,4
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,1 1,4
Số lượng cổ phiếu 31 402
Hệ số rủi ro DCBC VN-Index
Hệ số Beta 1,1 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 22,7 20,9
Hệ số Sharpe 3,0 2,4

khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.