Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ dcbc

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC
Mã giao dịch DCBC
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2008-02-28
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-12-16
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 355,3
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 16,8
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,3
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 381,7

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCBC là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 3, giá trị NAV/ccq Quỹ DCBC tăng 3,7% so với tháng trước, chỉ số VN-Index cũng tăng 3,9% cùng kỳ. Một số ngành chiếm tỷ trọng cao trong danh mục Quỹ như Dịch vụ tài chính (+15,4%), Bất động sản (+12,7%) và Ngân hàng (+6,2%) có kết quả tăng trưởng tốt trong tháng vừa qua. Trong tháng 3, Quỹ cũng đã tái cơ cấu lại danh mục bằng việc tăng tỷ trọng lại các ngành chủ chốt như Dịch vụ tài chính và Bất động sản do 2 ngành này chịu tác động chính của đợt biến động giảm vừa rồi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Chính phủ đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hỗ trợ ngành Bất động sản hồi phục và phát triển lành mạnh lại. Trên thị trường thứ cấp, nhiều giao dịch bất động sản đã bắt đầu quay lại. Tuy quá trình hồi phục sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng cũng cho thấy tình hình khó có thể xấu hơn trong thời gian tới. Việc các ngành có tính chu kỳ cao như Bất động sản hay Chứng khoán hồi phục trong thời gian qua là điều có thể hiểu được. Quỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư linh hoạt trong điều kiện hiện nay nhằm nắm bắt các cơ hội trong ngắn hạn. Quỹ sẽ thanh hoán các cổ phiếu đạt kỳ vọng lợi nhuận và phân bổ tiền mặt vào những cơ hội kỳ vọng sẽ có tiềm năng trong thời gian tới.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

phân bổ tài sản theo ngành (% nav)

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCBC VN-Index
Hệ số rủi ro DCBC VN-Index

khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.