Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ dcde

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC
Mã giao dịch DCDE
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2008-02-28
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-12-16
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 530,3
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 18,2
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,3
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 220,4

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tháng 5 đánh dấu sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index tăng +4,3% so với tháng trước, đạt mức tăng trưởng +11,7% từ đầu năm. Dòng tiền nội mạnh mẽ cùng tâm lý tích cực của nhà đầu tư đã giúp thị trường vượt qua một năm không có "Sell in May". Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE tăng +7,3% so với tháng trước, vượt 3% so với chỉ số tham chiếu VN-Index. Tính từ đầu năm đến nay, quỹ đã tăng +15,4% vượt 3,7% so với VN-Index (+11,7%). Trong tháng qua, quỹ duy trì tỷ trọng cao vào ngành Ngân hàng (chiếm 20,9% NAV), theo sau là Bán lẻ (17,7% NAV),… Đây đều là những ngành đang có các cổ phiếu tăng trưởng tốt và đáp ứng được mục tiêu của quỹ hướng đến cho việc chia trả cổ tức đều đặn hằng năm. Điểm sáng trong danh mục của quỹ tháng 5 chính là cổ phiếu VEA ("Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam") với mức tăng trưởng gần 27% từ đầu tháng. VEA được biết đến với chính sách chia cổ tức đều đặn và hấp dẫn, dự kiến chia cổ tức hơn 5.000 đồng/cổ phiếu trong năm nay. Mặc dù kế hoạch kinh doanh năm 2024 có phần thận trọng hơn, nhưng với tiềm năng tăng trưởng và chính sách cổ tức hấp dẫn, VEA vẫn là một khoản đầu tư đáng chú ý. Trong tháng 6, quỹ DCDE sẽ tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư. Đồng thời, quỹ sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm và nắm giữ các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao và chi trả cổ tức đều đặn bằng tiền mặt nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị đầu tư.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Giá NAV không bao gồm cổ tức 1.300 đồng/CCQ được chốt vào ngày 07/6/2024.

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Lợi nhuận của khoản đầu tư không bao gồm cổ tức 1.300 VND/CCQ được chốt tại ngày 07/6/2024

phân bổ tài sản theo ngành (% nav)

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCDE VN-Index
Hệ số rủi ro DCDE VN-Index

khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.