Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ THINHAN

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Hưu Trí Thịnh An
Mã giao dịch THINHAN
Loại hình quỹ Quỹ Hưu Trí
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2020-04-22
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Số tiền đầu tư tối thiểu 500.000 VND
Đại lý phân phối N/A
Phí quản lý 1.5%/NAV/year
Phí phát hành Miễn phí
Phí mua lại Miễn phí
Phí chuyển đổi 0.3%
Kỳ giao dịch Thứ 4 thứ hai và thứ 4 thứ tư mỗi tháng (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch T-1
Tổng NAV (tỷ VNĐ) N/A
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) N/A
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 0,0
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 0,0

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ THINHAN tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản

Tại ngày: 
Không có dữ liệu của kỳ này

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác