Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
1800 1203

Nhà đầu tu điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán/ Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở” và gửi đến nhân viên giao dịch chỉ định tại các Đại lý phân phối chỉ định;

Nhà đầu tu có thể thực hiện đặt/ nhận lệnh giao dịch qua internet, điện thoại, fax tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý phân phối chỉ định, việc thực hiện ở các hình thức này phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán. Phiếu lệnh gốc cần đuợc gởi đến thành viên lập quỹ trong vòng 3 (ba) ngày kể từ thời điểm đóng sổ lệnh.

(*) Luu ý: Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tu cần phải hoàn tất thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

ĐỐI VỚI LỆNH MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

Nhà đầu tu cần đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ đã đuợc chuyển đến tài khoản của Quỹ VFMVFx truớc thời điểm đóng sổ lệnh: 10g30 sáng ngày T-1;

Lệnh mua CCQ phải đuợc thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam;

Số tiền đăng ký tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (một triệu Việt Nam đồng);

Nhà đầu tu thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ VFMVFx tại Ngân ha`ng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.

ĐỐI VỚI LỆNH BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

Nhà đầu tu cần đảm bảo số du chứng chỉ quỹ trong tài khoản tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ;

Số luợng chứng chỉ quỹ đăng ký bán tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ.

Hãy liên lạc và trao đổi với chúng tôi hoặc qua các Đại lý phân phối chỉ định để đuợc tu vấn cụ thể về nhu cầu đầu tu, mục tiêu tài chính, thời gian để có quyết định phù hợp và hiệu quả.

Gọi chúng tôi theo số +84-8 3825 1488 hoặc số +84-4 3942 8168.

Email cho chúng tôi theo địa chỉ: ir@vinafund.com

Hoặc gặp trực tiếp chúng tôi theo địa chỉ:

Tại Tp.HCM: Phòng 1701-1704, Lầu 17, Toà nhà MeLinh Point Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội: Phòng 903, Lầu 9, Toà nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội