Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Webinar Chiến Lược Tài Chính Cho Tương Lai Thịnh Vượng

02/08/2021

LINK XEM LẠI WEBINAR

CHI TIẾT BÀI VIẾT TỔNG HỢP WEBINAR

DOWNLOAD TÀI LIỆU WEBINAR

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỘC GIẢ CẦN NHỚ

Cổ phiếu là kênh đầu tư hấp dẫn và cho lợi nhuận vượt trội trong 2 thập kỷ gần đây tại Việt Nam so với bất động sản, vàng, tiền gửi và đô la.

Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều triển vọng thuận lợi cho đầu tư về trung và dài hạn sau khi dịch Covid được kiểm soát bởi chiến lược tiêm vaccine của chính phủ.

Ngoài cổ phiếu, thị trường trái phiếu và quỹ mở trái phiếu cũng là kênh đầu tư nên được quan tâm, đặc biệt cho các khoản đầu tư ngắn hạn.

Các quỹ mở bao gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu là sản phẩm đầu tư phù hợp, hợp pháp dành cho đa số các nhà đầu tư cá nhân đại chúng không có nhiều kiến thức tài chính và đầu tư.

Để xây dựng sự thịnh vượng, nhà đầu tư nên đầu tư từ sớm, đầu tư và tích lũy đều đặn cho mục tiêu dài hạn, không nên bị chi phối bởi các yếu tố ngắn hạn.