Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFM hoàn tất chào bán chứng chỉ quỹ VFMVFB ra công chúng

27/05/2014

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Nam (VFM) kết thúc thành công đợt chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) vào ngày 24/5/2013 với mức vốn huy động lần đầu bao gồm phí là trên 100 tỷ đồng.

Quỹ VFMVFB là quỹ mở đầu tư vào trái phiếu đầu tiên của công ty VFM, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng vào ngày 27/02/2013. Đến ngày 24/5/2013 vừa qua, công ty VFM đã hoàn tất đợt chào bán ra công chúng đầu tiên của Quỹ VFMVFB với tổng số vốn huy động bao gồm phí là trên 100 tỷ đồng từ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Như vậy, đến thời điểm này, VFMVFB là quỹ mở đầu tư vào trái phiếu huy động được lượng vốn cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ với tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu tối thiểu là 80% giá trị tài sản. Tài sản đầu tư của quỹ  bao gồm (nhưng không hạn chế bởi) trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ VFMVFB sẽ thực hiện chiến lược đầu tư năng động dựa trên cơ sở phân tích cơ bản kinh tế vĩ mô, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích cơ bản về doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư. Chiến lược đầu tư năng động là điểm tạo sự khác biệt giữa chiến lược đầu tư của VFMVFB và các quỹ đầu tư công cụ nợ khác hiện đang hoạt động trên thị trường.

Việc quản lý quỹ VFMVFB sẽ nhận được các hỗ trợ từ đối tác hỗ trợ kỹ thuật là Dragon Capital Debt Management Limited, đơn vị đang quản lý hai quỹ đầu tư vào trái phiếu do chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam phát hành (Vietnam Debt Fund A và Vietnam Debt Fund B – VDeF A & B). Ngày 23/5/2013 vừa qua, quỹ VDeF đã được Tổ chức phân tích đầu tư độc lập Camradata xếp hạng 4 trên 20 quỹ đầu tư vào công cụ nợ tại các thị trường mới nổi có kết quả đầu tư nổi bật trong 3 năm tính tới thời điểm 31/3/2013. Kết quả đầu tư của quỹ VDeF vượt trội so với biến động của chỉ số so sánh (Chỉ số trái phiếu các thị trường mới nổi toàn cầu của JP Morgan – JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global) trong giai đoạn xem xét của Camradata (*).

Hoạt động theo mô hình quỹ mở, chứng chỉ quỹ VFMVFB sẽ tiếp tục được chào bán đến các nhà đầu tư cá nhân & pháp nhân trong nước thông qua đại lý phân phối là công ty chứng khoán Tp.HCM (HSC) và trực tiếp tại Công ty VFM. Công ty VFM, đơn vị hiện đang quản lý hai quỹ mở là VFMVFA và VFMVFB, đang dần hoàn thiện chuỗi các sản phẩm quỹ mở, tạo cơ chế đầu tư năng động và linh hoạt giữa các quỹ mở nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có thể thực hiện chuyển đổi giữa các quỹ. Quỹ VFMVFB sẽ được giám sát bởi Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Tp.HCM, đồng thời là đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký, quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng cho quỹ.

(*) Thông tin về việc xếp hạng này có thể được tìm thấy tại địa chỉ mạng:

 http://www.camradata.com/flipbooks/pensionsQ12013IQ/index.html#/14

Các thông tin liên quan tới hoạt động của công ty VFM và các quỹ do công ty VFM quản lý có thể được tìm thấy tại trang www.vinafund.com.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:                         

Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám Đốc

Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM.
Tel: +84-8-3825 1488      Fax: +84-8-3825 1489. Website: www.vinafund.com