Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông báo thay đổi tên công ty DCVFM

31/12/2020

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)  (tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua.

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn Việt Nam, DCVFM và Dragon Capital đã quyết định đi đến thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng phát triển. Thông qua việc hợp tác này, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam và đẩy mạnh cam kết trong việc tạo ra những giải pháp đầu tư mới cho các khách hàng của chúng tôi. Một trong những nội dung của việc hợp tác này là đổi tên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM). Được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo Giấy phép số 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020, Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Quý Đối tác về việc thay đổi tên của DCVFM với các thông tin cụ thể như liên kết đính kèm

Kể từ Ngày Đổi Tên, kính đề nghị Quý khách hàng và Quý đối tác sử dụng theo thông tin đã thay đổi khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi .

Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, quyền và nghĩa vụ cũng như việc thực hiện các Hợp đồng giao dịch đã ký kết trước Ngày Đổi Tên với thông tin cũ. Trong trường hợp Quý đối tác yêu cầu, DCVFM  sẵn sàng ký các phụ lục Hợp đồng về việc đổi tên này.

Chúng tôi xin thông báo để các Quý khách hàng, Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin Trân trọng cảm ơn./.