Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo Thay Đổi Phí Giao Dịch – Quỹ DCIP

18/07/2022

Kính gửi Quý Nhà đầu tư & Đối tác,

Dragon Capital Việt Nam xin được thông báo về những thay đổi liên quan đến giá dịch vụ giao dịch (“phí giao dịch”) áp dụng cho Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định (DCIP) như dưới đây.

Chúng tôi sẽ áp dụng biểu phí này từ 28/07/2022 cho đến khi có thông báo kế tiếp (nếu có). Rất mong quý nhà đầu tư và đối tác lưu ý biểu phí mới để thuận tiện cho các công việc liên quan.

Trân trọng