Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo Thay Đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại Chứng Chỉ Quỹ DCIP, DCBF

30/11/2022

Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) xin thông báo cập nhật mới về giá dịch vụ mua lại (phí bán) áp dụng cho Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC (DCBF), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (DCIP) do DCVFM quản lý như sau:

Biểu phí giao dịch mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 02/12/2022 đến hết ngày 28/02/2023, rất mong quý Nhà đầu tư và quý Đối tác lưu ý biểu phí và ngày hiệu lực áp dụng để thuận tiện cho các công việc liên quan.