Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông báo nội dung chuyển khoản mới

29/06/2021

Nhằm tạo sự thuận tiện cho nhà đầu tư của Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trong việc giao dịch quỹ mở, DCVFM xin cập nhật hướng dẫn chuyển tiền đầu tư theo Số Tài Khoản MớiNội Dung Chuyển Khoản Mới của các quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

  1. ÁP DỤNG SỐ TÀI KHOẢN RIÊNG CHO TỪNG PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Kể từ ngày 1/7/2021, mỗi quỹ sẽ có Hai (02) số tài khoản riêng biệt tại ngân hàng giám sát để nhận tiền cho hai phương thức thức đầu tư: Linh Hoạt và iSAVING.

Ví dụ: Nhà đầu tư A đặt lệnh Mua quỹ DCDS (Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC) và chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng giám sát. Dưới đây là cách ghi thông tin chuyển khoản theo từng loại lệnh

Lệnh mua Linh hoạtLệnh mua iSAVING
  Đơn vị thụ hưởng: DCDS Số tài khoản: 901-837-117-19 Tại ngân hàng: Standard Chartered Việt Nam Nội dung chuyển khoản: 999C001234  Đơn vị thụ hưởng: DCDS Số tài khoản: 901-837-117-04 Tại ngân hàng:Standard Chartered Việt Nam Nội dung chuyển khoản: 999C001234

2. NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN MỚI KỂ TỪ NGÀY 01/07/2021

Kể từ 1/7/2021, khi chuyển khoản tiền đầu tư, nhà đầu tư chỉ cần điền Số tài khoản giao dịch Chứng Chi Quỹ của mình vào mục nội dung chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng/ủy nhiệm chi của mình.

Ví dụ: KH chuyển tiền mua quỹ DCDS sẽ điền thông tin như sau

Đơn vị thụ hưởng: DCDS
Số tài khoản: 901-837-117-19
Tại ngân hàng: Standard Chartered Việt Nam
Nội dung chuyển tiền: 999C001234

Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo chi tiết thông tin chuyển khoản trong bảng chi tiết của từng quỹ sau đây để đảm bảo việc chuyển khoản được chính xác.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đổi tên Quỹ và các vấn đề giao dịch, vui lòng liên hệ ngay với DCVFM để được hỗ trợ theo thông tin liên hệ sau:

  • Hotline: 1800 1203
  • Email: cskh@dragoncapital.com