Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông báo đổi tên các quỹ đầu tư chứng khoán

02/06/2021

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư và Quý Đối tác

  • Căn cứ thông báo số 302/DCVFM-2020 về việc thay đổi tên công ty đã được công bố ngày 31/12/2020 theo quy định của pháp luật;
  • Căn cứ Biên Bản Nghị Quyết Đại Hội Thường Niên Nhà Đầu Tư Năm Tài Chính 2020 của các quỹ VFMVF1, VFMVF4, VFMVFB, VFMVFC, ETF VFMVN30, ETF VFMVN DIAMOND.

Trước tiên, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà đầu tư, Quý Đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến việc thay đổi tên các Quỹ đầu tư do DCVFM quản lý, chúng tôi xin thông báo đến Quý nhà đầu tư và quý đối tác cụ thể như sau:

  1. Thay đổi tên gọi mới cho các quỹ đầu tư chứng khoán

Sau khi thay đổi tên công ty vào tháng 12/2020, DCVFM đã tiến hành thay đổi tên gọi của các quỹ đầu tư chứng khoán do công ty đang quản lý nhằm tương thích với thương hiệu mới của công ty. Việc thay đổi tên gọi mới đã được xin ý kiến và đồng ý thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư của các Quỹ VFMVF1, VFMVF4, VFMVFB, VFMVFC, ETF VFMVN30, ETF VFMVN DIAMOND.

Sau khi được Đại hội nhà đầu tư các quỹ thông qua, DCVFM đã nộp hồ sơ xin thay đổi tên lên Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCK) và được chấp thuận bằng các giấy phép điều chỉnh như sau:

QUỸ VFMVF1 – Giấy phép số 17/GCN-UBCK ngày 24/05/2021

STTNội dungTên cũTên mới
1Tên tiếng ViệtQuỹ Đầu tư Chứng khoán Việt NamQuỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
2Tên tiếng AnhVietnam Securities Investment FundDC Dynamic Securities Fund  
3Tên viết tắtQuỹ VFMVF1DCDS

QUỸ VFMVF4Giấy phép số 15/GCN-UBCK ngày 24/05/2021

STTNội dungTên cũTên mới
1Tên tiếng ViệtQuỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt NamQuỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC
2Tên tiếng AnhVietnam Blue-Chip FundDC Blue Chip Fund
3Tên viết tắtQuỹ VFMVF4DCBC

QUỸ VFMVFBGiấy phép số 16/GCN-UBCK ngày 24/05/2021

STTNội dungTên cũTên mới
1Tên tiếng ViệtQuỹ Đầu tư Trái phiếu Việt NamQuỹ Đầu tư Trái phiếu DC
2Tên tiếng AnhVietnam Bond FundDC Bond Fund
3Tên viết tắtVFMVFBDCBF

QUỸ VFMVFCGiấy phép số 14/GCN-UBCK ngày 24/05/2021

STTNội dungTên cũTên mới
1Tên tiếng ViệtQuỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn Vốn Việt NamQuỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC
2Tên tiếng AnhVietnam Capital Protection Oriented FundDC Income Plus Bond Fund
3Tên viết tắtQuỹ VFMVFCDCIP

QUỸ ETF VFMVN DIAMONDGiấy phép số 13/GCN-UBCK ngày 24/05/2021

STTNội dungTên cũTên mới
1Tên tiếng ViệtQuỹ ETF VFMVN DIAMONDQuỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
2Tên tiếng AnhVFMVN DIAMOND ETFDCVFMVN DIAMOND ETF

QUỸ VFMVN30 ETFGiấy phép số 06/GCN-UBCK ngày 28/04/2021

STTNội dungTên cũTên mới
1Tên tiếng ViệtQuỹ ETF VFMVN30Quỹ ETF DCVFMVN30
2Tên tiếng AnhVFMVN30 ETFDCVFMVN30 ETF

2. Triển khai áp dụng tên gọi mới của các quỹ:

Tên gọi mới của các Quỹ sẽ có hiệu lực vào ngày có giấy phép điều chỉnh. Để tiện cho nhà đầu tư trong việc giao dịch mua bán từ nay đến 31/08/2021, nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng tên gọi cũ hoặc tên gọi mới để đặt lệnh giao dịch. DCVFM sẽ sớm thông tin đến quý nhà đầu tư và quý đối tác những hướng dẫn chi tiết về việc giao dịch trong thời gian sớm nhất và không muộn hơn 31/08/2021.

Bằng thông báo này, DCVFM cũng xin cam kết rằng Quý nhà đầu tư và Quý đối tác có thể hoàn toàn yên tâm về hoạt động của các Quỹ cũng như các kết quả đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên Quỹ mới.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đổi tên Quỹ và các vấn đề giao dịch, vui lòng liên hệ ngay với DCVFM để được hỗ trợ theo thông tin liên hệ sau:

Hotline chính:  1800 1203
Hotline phụ:     0912 531 203
Email: cskh@dragoncapital.com  
Zalo QR