Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thông Báo Thay Đổi Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Giao Dịch Quỹ Mở

11/02/2022

Kính gửi Quý nhà đầu tư,

Dragon Capital Việt Nam xin được thông báo về việc cập nhật thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi cho các Quỹ mở được áp dụng kể từ ngày 14/02/2022, cụ thể như sau:

Rất mong quý nhà đầu tư và đối tác lưu ý biểu phí và ngày hiệu lực áp dụng để thuận tiện cho các công việc liên quan.

Trân trọng