Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Thiết lập, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư là một quá trình liên tục khi triển khai dịch vụ quản lý danh mục. Hiện nay quy trình đầu tư được phân chia theo từng giai đoạn mà chúng tôi đang áp dụng như sau:

Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có tư vấn cụ thể cho nhu cầu đầu tư khác nhau của Quý vị.