Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

FUEVFVND_TẠM NGƯNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

15/04/2022

Rổ cổ phiếu của bộ chỉ số VN DIAMOND sẽ được áp dụng vào thứ Tư, ngày 04/05/2022. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND), Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN DIAMOND. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính thông báo đến quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ từ thứ Tư, ngày 27/04/2022 đến thứ Sáu, ngày 06/05/2022.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) sau thời gian cơ cấu trên sẽ là thứ Hai, ngày 09/05/2022.