Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND niêm yết chính thức trên HOSE

11/05/2020
 • Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Chỉ Quỹ số 02/2020/GCNETF-VSD ngày 27/04/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
 • Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Chứng chỉ quỹ số 241/QĐ-SGDHCM ngày 07/05/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND tại SGDCK TP.HCM như sau:

I. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

1. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT:

 • Tên Quỹ niêm yết:               Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
 • Tên tiếng Anh:                     VFMVN DIAMOND ETF
 • Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 102.000.000.000VNĐ (Một trăm lẻ hai tỷ đồng).
 • Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 102.000.000.000VNĐ (Một trăm lẻ hai tỷ đồng).
 • Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VN Diamond trong tất cả các giai đoạn.
 • Tên chứng chỉ quỹ:              Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
 • Mã chứng khoán:                FUEVFVND
 • Mã ISIN:                              VN0FUEVFVND5
 • Loại chứng khoán:               Chứng Chỉ Quỹ
 • Loại hình Quỹ:                     Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
 • Hình thức đăng ký lưu ký:    Ghi sổ
 • Mệnh giá:                            10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹ
 • Số lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 10.200.000 (mười triệu hai trăm nghìn) chứng chỉ quỹ
 • Ngày niêm yết: 07/05/2020.                         
 • Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 12/05/2020.
 • Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: là NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 11/05/2020

*CTQLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 11/05/2020.

2. TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

 • Trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (84-24) 3825 1488                                              – Fax: (84-24) 028-3825 1489 
 • Website: www.vfm.com.vn
 • Email: ir@vfm.com.vn

3. TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

4. TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS)
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC)

Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: www.vfm.com.vn

5. TÊN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ:

 • Bà LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH (Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam – phụ trách Khối Đầu tư)
 • Ông TRẦN LÊ MINH (Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam)

6. TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA QUỸ:

Ông NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH (Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam).

7. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin khác của Quỹ được cập nhật và đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử: www.vfm.com.vn. Hoặc quý nhà đầu tư có thể tham khảo nhanh tại đây:

 1. Thông tin về quỹ
 2. Bản cáo bạch và điều lệ
 3. Brochure giới thiệu quỹ
 4. Cập nhật biến động NAV real-time
 5. Các công bố thông tin về giấy phép
 6. Thủ tục lưu ký và niêm yết
 7. Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ VIỆC LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF VFMVN DIAMOND:

Chứng Chỉ Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam tự động hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư ngay sau khi Quỹ được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Ký Chứng Chỉ Quỹ ETF.