Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Công ty VFM nhận giấy phép chào bán CCQ Đầu Tư Trái Phiếu VN (VFB)

27/02/2014

Ngày 27/2/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy phép chào bán chứng chỉ quỹ mở cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB), Quỹ mở đầu tiên của công ty VFM.

Quỹ đầu tư VFMVFB là quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ VFMVFB cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Quỹ VFMVFB được quản lý và điều hành bởi công ty VFM với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Dragon Capital Debt Management Limited (DCDM). DCDM là công ty thành viên của Dragon Capital Group được thành lập từ năm 2007 và hiện đang quản lý hai quỹ đầu tư vào trái phiếu do chính phủ và trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam phát hành (Vietnam Debt Fund A và Vietnam Debt Fund B – VDeF A & B). Các kinh nghiệm có được trong quá trình quản lý và đầu tư quỹ VDeF A và B sẽ được sử dụng cho quỹ VFMVFB. Mô hình định mức tín nhiệm cho trái phiếu doanh nghiệp do DCDM nghiên cứu và phát triển sẽ được tiếp tục phát triển cùng với sự hợp tác của VFM và được sử dụng trong quá trình đầu tư của VFMVFB. Kết quả hoạt động của các Quỹ từ khi thành lập năm 2007 đến nay tăng trưởng khá ấn tượng lần lượt là 76% và 124% (lợi nhuận gộp). Chỉ riêng trong năm 2012, quỹ đầu tư VDeF A và VDeF B đã đạt được lợi nhuận thuần (sau khi trừ các loại phí) tính theo Đồng Việt Nam là 16,23% và 16,66%.

Dragon Capital Group (DCG) là công ty cung cấp các dịch vụ tài chính, chủ yếu tập trung vào thị trường vốn và là nhà đầu tư gián tiếp tiên phong tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Được thành lập vào năm 1994 với vốn đầu tư ban đầu là 16 triệu USD, Dragon Capital hiện là công ty quản lý quỹ lớn và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam với tổng số tài sản khoảng 850 triệu Đô la Mỹ (31/12/2012).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) được lựa chọn là Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ VFMVFB. Từ khi thành lập vào năm 2003, công ty HSC luôn củng cố vị trí là một trong những công ty chứng khoán có tình hình tài chính tốt nhất tại Việt Nam với vốn điều lệ 1.008 tỷ đồng và tổng vốn chủ sở hữu 2.162 tỷ đồng tính đến tháng 31/12/2012. Trong năm 2012, HSC liên tiếp đón nhận các giải thưởng bình chọn của các tổ chức lớn có uy tín trong nước và quốc tế về năng lực chuyên môn và tính minh bạch trong hoạt động và là công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới và kết quả kinh doanh.

Quỹ VFMVFB sẽ được giám sát bởi Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Hồ Chí Minh là một ngân hàng thương mại được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Ngân hàng Deutsche Bank AG cũng đồng thời cung cấp dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ VFMVFB.