Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Lịch giao dịch áp dụng cho ngày lễ năm 2022

24/12/2021

Dragon Capital Việt Nam xin thông báo đến quý nhà đầu tư lịch giao dịch của các quỹ áp dụng cho những ngày lễ trong năm 2022. Vui lòng click vào các liên kết dưới đây để xem chi tiêt.

Quỹ DCDS

Quỹ DCBC

Quỹ DCBF

Quỹ DCIP

Quỹ VFMVSF

Quỹ ETF DCVFMVN30

Quỹ ETF DCVFM VNDIAMOND

Chương Trình Hưu Trí An Vui