Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Khi đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư cần hiểu thêm những khái niệm quan trọng liên quan đến các tiêu chí hoạt động, phương thức giao dịch CCQ, giá trị tài sản ròng (NAV) cũng như các loại phí mà họ sẽ phải chi trả.

NAV LÀ GÌ

Giá trị tài sản ròng ( Net Asset Value) trên một đơn vị quỹ của một quỹ đầu tư được tính bằng công thức:

[Tổng giá trị tài sản của quỹ đang nắm giữ – Tổng giá trị các khoản nợ của quỹ ] /Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Đối với quỹ mở, giá trị tài sản ròng được tính toán bởi ngân hàng giám sát. Việc tính toán sẽ thực hiện sau khi kết thúc giao dịch của thị trường chứng khoán dựa trên giá đóng cửa của các cổ phiếu trong danh mục quỹ đang nắm giữ. Nhà đầu tư khi đặt lệnh mua CCQ sẽ không được biết giá của CCQ tại thời điểm mua mà phải chờ đến ngày hôm sau theo quy định hoạt động của luật. Tuy nhiên sự chênh lệch giá CCQ giữa hai ngày là không đáng kể vì bản chất phân tán rủi ro của quỹ.

Tăng trưởng NAV thể hiện sự tăng trưởng và lợi nhuận của quỹ và nhà đầu tư có thể biết được tăng trưởng của khoản mục đầu tư nhờ vào theo dõi giá NAV theo thời gian.

Đối với quỹ ETF, vì được giao dịch như một loại chứng khoán niêm yết nên giá của ETF có thể cao hơn (premium) hay thấp hơn (discount) NAV của quỹ.

Tại VFM, giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV) được công bố thông tin theo định kỳ hàng tuần và hàng tháng trên trang web công ty , Bản tin chứng khoán hoặc qua địa chỉ email nếu Nhà đầu tư có đăng ký.

CHI PHÍ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Mỗi quỹ đầu tư đều có quy định riêng về các loại phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ cũng như chi phí mà Quỹ phải thanh toán cho công ty quản lý quỹ và các nhà cung cấp dịch vụ cho Quỹ. Tất cả các chi phí này được trình bày rõ ràng trong Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ và thường bao gồm:

 • Phí mua chứng chỉ quỹ thông thường gọi là phí phát hành do Nhà đầu tư trả cho công ty quản lý quỹ để trang trải các chi phí liên quan đến việc lập và phát hành chứng chỉ quỹ. Phí này chỉ phải trả một lần ngay khi phát hành chứng chỉ quỹ ban đầu hoặc tăng vốn.
 • Phí quản lý quỹ là phí mà Quỹ trả định kỳ cho công ty quản lý quỹ để công ty này cung cấp dịch vụ quản lý quỹ. Phí quản lý được tính theo một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Tỷ lệ phí được tính theo năm, và được thanh toán cho công ty quản lý quỹ theo định kỳ hàng tháng.
 • Ngoài ra, thông thường các quỹ đầu tư còn có các loại phí khác như:
 • Phí giám sát, lưu ký … trả cho ngân hàng giám sát
 • Các chi phí cần thiết cho hoạt động của Quỹ (như phí môi giới, phí định giá tài sản quỹ, thù lao Ban đại diện Quỹ…), phí hành chính
 • Thưởng hoạt động cho công ty quản lý quỹ (nếu có).

CHUYỂN ĐỔI VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUỸ

Việc giao dịch, chuyển nhượng chứng chỉ quỹ hay cổ phiếu hiện nay cũng khá là đơn giản. Nhà đầu tư chỉ cần có tài khoản giao dịch ở một trong các công ty chứng khoán và đặt lệnh mua hoặc bán thông qua công ty chứng khoán đó là có thể tiến hành chuyển nhượng được. Việc chuyển nhượng này nhà đầu tư phải trả một khoản phí cho công ty chứng khoán gọi là phí môi giới (hay phí giao dịch). Hãy liên hệ công ty chứng khoán của bạn để được tư vấn các thủ tục này.

THEO DÕI HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động đầu tư của quỹ thông qua các tiêu chí sau:

Giá trị tài sản ròng (NAV)
 • Hiệu quả hoạt động của Quỹ được thể hiện thông qua giá trị tài sản ròng (NAV) được công bố định kỳ.
 • Giá trị tài sản ròng thường được đăng trên trang web của Sở Giao dịch CK TPHCM hay trên website của Quỹ.
Báo cáo thường niên
 • Báo cáo thường niên cung cấp thông tin về các hoạt động đầu tư, thoái vốn cũng như lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Quỹ trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Quỹ trong thời gian tới.
Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính quý/năm thể hiện hiệu quả hoạt động cũng như các hoạt động của Quỹ như đầu tư thanh lý tài sản.
Chỉ số tham chiếu
 • Hiệu quả của Quỹ có thể được so sánh với hiệu quả của các Quỹ hoạt động cùng loại
 • Đối với các quỹ cổ phiếu thì có thể căn cứ vào tăng/giảm của các chỉ số tham chiếu như Vn-index, Vn30 index…

 

TÔI NÊN CHỌN QUỸ NÀO ?

Các quỹ khác nhau đòi hỏi các mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc danh mục đầu tư của họ và mục tiêu của quỹ. Tuy nhiên, một người không nên chỉ chọn bất kỳ môt loại hình quỹ nào.
 

Quỹ đầu tư Mức độ chấp nhận rủi ro
Đầu tư thị trường tiền tệ
 • Thấp
Quỹ thu nhập (income fund)
 • Thấp đến Trung bình
Quỹ Cân bằng
 • Trung bình
Quỹ tăng trưởng
 • Trung bình đến Cao

Tại VFM, chúng tôi đều có đầy đủ các loại hình quỹ phù hợp để đáp ứng nhu cầu đầu tư khác nhau của khách hàng. Quý khách có thể tham khảo thêm các Sản Phẩm của VFM tại đây để chọn cho mình loại quỹ phù hợp nhất.