Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

QUỸ CỔ PHIẾU

Quỹ đầu tư cổ phiếu chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Các quỹ này được phân loại theo:

  • Quy mô giá trị các cổ phiếu mà họ đầu tư  (cổ phiếu giá trị hàng đầu, cổ phiếu giá trị trung bình, cổ phiếu giá trị nhỏ)
  • Mục tiêu đầu tư vào danh mục (tăng trưởng, giá trị, cốt lõi)
  • Vị trí địa lý (nội địa , quốc tế)

Quỹ cổ phiếu tăng trưởng theo thị trường chứng khoán và danh mục cổ phiếu họ đang nắm giữ, do đó mức độ biến động về giá cũng sẽ cao hơn so với các quỹ khác. Giải pháp này phù hợp với nhà đầu tư muốn tìm kiếm mức lợi nhuận cao và sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở mức Trung Bình – Cao.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VÀ THU NHẬP

Quỹ trái phiếu đầu tư chủ yếu vào trái phiếu và các công cụ tiền tệ. Đầu tư của quỹ trái phiếu về cơ bản thường tập trung vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại tài sản nợ được chứng khoán hóa (chẳng hạn các khoản vay mua nhà). Quỹ trái phiếu đem lại thu nhập tương đối ổn định hơn nhưng không cao so với quỹ cổ phiếu do mức độ ổn định, ít biến động của thị trường trái phiếu.

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG

Quỹ cân bằng là loại quỹ phối hợp giữa cổ phiếu, trái phiếu và có thể có thêm công cụ thị trường tiền tệ trong cùng 1 danh mục. Những quỹ cân bằng thường tập trung vào định hướng phân bổ tài sản ở mức trung bình (mua nhiều cổ phiếu hơn) hoặc bảo thủ (mua nhiều trái phiếu hơn). Mục tiêu của quỹ cân bằng là nhằm đem lại sự an toàn, tăng trưởng ổn định của tài sản nhà đầu tư.

QUỸ ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ là loại hình quỹ mở tập trung đầu tư vào thị trường vốn mang tính ngắn hạn gồm các sản phẩm trái phiếu có giá trị thanh khoản tốt và các công cụ tiền tệ.  Mục tiêu của quỹ là nhằm đem lại thu nhập an toàn ở mức lợi nhuận tương đối thấp.

QUỸ ĐẦU TƯ HOÁN ĐỔI DANH MỤC (ETF)

Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục ETF (viết tắt của chữ Exchange-Traded Fund) là loại hình đầu tư mô phỏng sát theo một bộ chỉ số chứng khoán (Vd: Vn-Index, VN30) hoặc một rổ chứng khoán nhưng được giao dịch như là một cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Quỹ ETF có giá trị thay đổi hàng ngày khi được giao dịch trên sàn giữa các nhà đầu tư. Vì được giao dịch như một loại cổ phiếu niêm yết nên ETF không có giá trị tài sản ròng (NAV) như các quỹ đầu tư khác. Khi đầu tư vào ETF , nhà đầu tư đã gián tiếp sở hữu một danh mục các cổ phiếu và tìm được lợi nhuận nhờ vào giao dịch các CCQ ETF ở các mức giá khác nhau.

QUỸ ĐẦU TƯ ĐẶC THÙ

Quỹ đầu tư đặc thù là loại quỹ tập trung vào một nhóm ngành đặc biệt như y tế, bất động sản. Vì có mục tiêu đầu tư đặc thù so với quỹ cổ phiếu đầu tư dàn trải nên các quỹ này cũng đem lại mức lợi nhuận tương đối cao kèm theo mức biến động cao tương ứng.

QUỸ HƯU TRÍ

Quỹ hưu trí về bản chất là quỹ đầu tư được thành lập nhờ vào huy động vốn góp từ những nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp một cách đều đặn theo thời gian làm việc của họ. Quỹ sẽ đem tiền huy động đi đầu tư nhằm mục tiêu tạo ra sự tăng trưởng tài sản ổn định trong dài hạn và từ đó chi trả lương hưu cho nhân viên khi họ đến tuổi hưu.

Quỹ hưu trí nắm giữ một lượng vốn rất lớn và gần như các nhà đầu tư tổ chức lớn ở các quốc gia trên thế giới đều là các quỹ hưu trí.